Press "Enter" to skip to content

www dlt elearning com ของ กรมการ ขนส่ง ทาง บก – เทคนิค ใน การ ขับ รถ ให้ ปลอดภัย มี หลักการ อยู่ ก็ ข้อ

ภายในวันที่ 2 มกราคม 2021 ก่อนที่จะประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ตามมา

 • ไม่มีการทดสอบและฝึกอบรมเพื่อขอใบขับขี่พร้อมใบขับขี่รถยนต์ทุกประเภทยกเว้นกรณีบังคับให้โรงเรียนสอนและวิเคราะห์ที่กรมการขนส่งทางบกรับรองผลการอบรมต้องยื่นต่อ เข้ารับการตรวจสมรรถภาพร่างกาย ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งเป็นเวลานานกว่า 6 สัปดาห์นับจากวันที่ออกใบรับรอง
 • ไม่มีการอบรมการต่ออายุขอใบอนุญาตขับรถรหัสผู้ขับขี่พร้อมใบอนุญาตเป็นรถยนต์ทุกประเภทโดยจัดอบรมผ่านระบบ e-Learning บนเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com หรือฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบกค่อนข้าง
 • ไม่มีการออกหน่วยเซลลูลาร์สำหรับการลงทะเบียนและภาษีรถยนต์และใบอนุญาตขับรถที่ส่วนประกอบบริการเซลลูลาร์รับภาระภาษีรถยนต์ประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือชุมชน (Shop Thru for both Tax) และศูนย์สนับสนุนร่วม

ในแง่นี้บุคคลที่จองคิวผ่านโปรแกรม DLT Smart Queue จะยังคงมีคุณสมบัติสำหรับพิธีการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทำตามคำสั่งนี้หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะดีขึ้นซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าสำหรับการให้บริการใบอนุญาตขับรถโดยไม่มีกระบวนการทดสอบและฝึกอบรม ณ สำนักงานขนส่งยังคงรองรับได้ตามมาตรฐานในวันและวันทำการเช่น

 • การออกใบอนุญาตขับรถให้กับผู้ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนบังคับ
 • การออกใบอนุญาตทดแทนในกรณีที่ใบอนุญาตขับขี่สูญหายหรือเสียหาย
 • ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 2 ปีเปลี่ยนเป็นแบบส่วนตัว 5 ปี
 • ความช่วยเหลือในการขอใบอนุญาตขับรถที่ประสบความสำเร็จผ่านการฝึกอบรมทางอินเทอร์เน็ตโดยผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถเสียชีวิตไม่เกินหนึ่งปีหรือต่ออายุมากกว่า 90 วันก่อนเวลาขอแนะนำให้เข้าร่วมการฝึกอบรม e-Learning ที่ www.dlt-elearning.com หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นสามารถส่งมอบผลการฝึกอบรมเพื่อติดต่อกับสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อนำมาประเมินสมรรถภาพและออกใบอนุญาตขับรถผลลัพธ์ของช่วงเวลาการฝึกอบรมทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ที่ 90 วันนับจากวันที่มีการเรียนการสอน มีการฝึกสอน 1 ชั่วโมงในการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (รถยนต์รถสามล้อรถจักรยานยนต์) 2 ชั่วโมงคำแนะนำในการขอคืนใบอนุญาตขับรถสำหรับการขนส่งสาธารณะ (รถสาธารณะหรือรถรับจ้าง, รถสามล้อคน, จักรยานสาธารณะ) 3 ชม

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวเพิ่มเติมว่าบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความต้องการไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่ หรือที่งานทะเบียนและภาษีอากรควรหลีกเลี่ยงการโทรติดต่อสำนักงานขนส่งหรือใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากกรมการขนส่งทางบกเช่นการชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์เป็นต้นในกรณีที่มีความจำเป็นต้องไปถึงสำนักงานขนส่งเพื่อขอ การทำงานร่วมกันของคนที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการเรียกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
P̣hāynı wạn thī̀ 2 mkrākhm 2021 k̀xn thī̀ ca prakāṣ̄ kār pelī̀ynpælng thī̀ tām mā

 • mị̀mī kār thds̄xb læa f̄ụk xbrm pheụ̄̀x k̄hx bık̄hạbk̄hī̀ phr̂xm bık̄hạbk̄hī̀ rt̄hynt̒ thuk prap̣heth ykwên krṇī bạngkhạb h̄ı̂ rongreīyn s̄xn læa wikherāah̄̒ thī̀ krmkār k̄hns̄̀ng thāng bk rạbrxng p̄hl kār xbrm t̂xng yụ̄̀n t̀x k̄hêā rạb kār trwc s̄mrrt̄hp̣hāph r̀āngkāy ṇ s̄ảnạkngān k̄hns̄̀ng thukh̄æ̀ng pĕn welā nān kẁā 6 s̄ạpdāh̄̒ nạb cāk wạn thī̀ xxk bırạbrxng
 • mị̀mī kār xbrm kār t̀xxāyu k̄hx bı xnuỵāt k̄hạb rt̄h rh̄ạs̄ p̄hū̂ k̄hạbk̄hī̀ phr̂xm bı xnuỵāt pĕn rt̄hynt̒ thuk prap̣heth doy cạd xbrm p̄h̀ān rabb e-Learning bn wĕbsịt̒ www.Dlt-elearning.Com h̄rụ̄x f̄ụk xbrm doy chı̂ rongreīyn s̄xn k̄hạb rt̄h thī̀ dị̂ rạb kār rạbrxng cāk krmkār k̄hns̄̀ng thāng bk kh̀xnk̄ĥāng
 • mị̀mī kār xxk h̄ǹwy sel lū lār̒ s̄ảh̄rạb kār lng thabeīyn læa p̣hās̄ʹī rt̄hynt̒ læa bı xnuỵāt k̄hạb rt̄h thī̀ s̄̀wnprakxb brikār sel lū lār̒ rạb p̣hāra p̣hās̄ʹī rt̄hynt̒ pracả pī thī̀ h̄̂āng s̄rrph s̄inkĥā h̄rụ̄x chumchn (Shop Thru for both Tax) læa ṣ̄ūny̒ s̄nạbs̄nun r̀wm

nı ngæ̀ nī̂ bukhkhl thī̀ cxng khiw p̄h̀ān porkærm DLT Smart Queue ca yạng khng mī khuṇs̄mbạti s̄ảh̄rạb phiṭhīkār meụ̄̀x mī kār pelī̀ynpælng thả tām khả s̄ạ̀ng nī̂ h̄rụ̄x cnkẁā s̄t̄hānkārṇ̒ kār rabād ca dī k̄hụ̂n sụ̀ng krmkār k̄hns̄̀ng thāng bk cacæ̂ng h̄ı̂ thrāb nı p̣hāyh̄lạng

xṭhibdī krmkār k̄hns̄̀ng thāng bk kl̀āw ẁā s̄ảh̄rạb kār h̄ı̂ brikār bı xnuỵāt k̄hạb rt̄h doy mị̀mī krabwnkār thds̄xb læa f̄ụk xbrm ṇ s̄ảnạkngān k̄hns̄̀ng yạng khng rxngrạb dị̂ tām mātrṭ̄hān nı wạn læa wạn thảkār chèn

 • kār xxk bı xnuỵāt k̄hạb rt̄h h̄ı̂ kạb p̄hū̂ thī̀ dị̂ rạb kār rạbrxng cāk s̄t̄hābạn kār ṣ̄ụks̄ʹā h̄rụ̄x rongreīyn bạngkhạb
 • kār xxk bı xnuỵāt thdthæn nı krṇī thī̀ bıxnuỵātk̄hạbk̄hī̀ s̄ūỵh̄āy h̄rụ̄x s̄eīyh̄āy
 • bı xnuỵāt k̄hạb rt̄h chạ̀wkhrāw 2 pī pelī̀yn pĕn bæb s̄̀wntạw 5 pī
 • khwām ch̀wyh̄elụ̄x nı kār k̄hx bı xnuỵāt k̄hạb rt̄h thī̀ pras̄b khwām s̄ảrĕc p̄h̀ān kār f̄ụk xbrm thāng xinthexr̒nĕt doy p̄hū̂ thī̀ mī bı xnuỵāt k̄hạb rt̄h s̄eīy chīwit mị̀ kein h̄nụ̀ng pī h̄rụ̄x t̀xxāyu mākkẁā 90 wạn k̀xn welā k̄hx næanả h̄ı̂ k̄hêā r̀wm kār f̄ụk xbrm e-Learning thī̀ www.Dlt-elearning.Com h̄lạngcāk kār f̄ụk xbrm s̄er̆c s̄în s̄āmārt̄h s̄̀ng mxb p̄hl kār f̄ụk xbrm pheụ̄̀x tidt̀x kạb s̄ảnạkngān k̄hns̄̀ng thukh̄æ̀ng thạ̀w pratheṣ̄ pheụ̄̀x nả mā pramein s̄mrrt̄hp̣hāph læa xxk bı xnuỵāt k̄hạb rt̄h p̄hllạphṭh̒ k̄hxng ch̀wng welā kār f̄ụk xbrm thāng xinthexr̒nĕt ca xyū̀ thī̀ 90 wạn nạb cāk wạn thī̀ mī kār reīyn kār s̄xn mī kār f̄ụks̄xn 1 chạ̀wmong nı kār t̀xxāyu bı xnuỵāt k̄hạb rt̄h (rt̄hynt̒ rt̄h s̄āml̂x rt̄hcạkryānynt̒) 2 chạ̀wmong khả næanả nı kār k̄hx khụ̄n bı xnuỵāt k̄hạb rt̄h s̄ảh̄rạb kār k̄hns̄̀ng s̄āṭhārṇa (rt̄h s̄āṭhārṇa h̄rụ̄x rt̄h rạbĉāng, rt̄h s̄āml̂x khn, cạkryān s̄āṭhārṇa) 3 chm

xṭhibdī krmkār k̄hns̄̀ng thāng bk kl̀āw pheìmteim ẁā bukhkhl thạ̀wpị thī̀ mị̀mī khwām t̂xngkār mị̀ ẁā ca pĕn bık̄hạbk̄hī̀ h̄rụ̄x thī̀ ngān thabeīyn læa p̣hās̄ʹī xākr khwr h̄līk leī̀yng kār thor tidt̀x s̄ảnạkngān k̄hns̄̀ng h̄rụ̄x chı̂ brikār xinthexr̒nĕt cāk krmkār k̄hns̄̀ng thāng bk chèn kār chảra p̣hās̄ʹī rt̄hynt̒ xxnlịn̒ kār reīyn kār s̄xn xxnlịn̒ pĕnt̂n nı krṇī thī̀ mī khwām cảpĕn t̂xng pị t̄hụng s̄ảnạkngān k̄hns̄̀ng pheụ̄̀x k̄hx kār thảngān r̀wm kạn k̄hxng khn thī̀ s̄wm h̄n̂ākāk xnāmạy h̄rụ̄x h̄n̂ākāk p̄ĥā nı kār reīyk cêāh̄n̂āthī̀ pt̩ibạti tām mātrkār p̂xngkạn læa khwbkhum kār rabād k̄hxng rokh khoronā wịrạs̄ 2019 (COVID-19) læa pt̩ibạti tām khả næanả k̄hxng cêāh̄n̂āthī̀
Show more